Kurs na uprawnienia energetyczne do 1 kV, który to odbył się 19.05.2018 w PCKZiU ul. Bankowa, prowadzony był przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Piła.


   

                Kurs na prawo jazdy kat. B rozpoczęty. Trzydzieścioro kursantów z PCKZIU i ZS 4 RCKU ma już za sobą pierwsze godziny zajęć teoretycznych i badania lekarskie. Jeszcze tylko garść niezbędnych informacji z przepisów ruchu drogowego , szkolenie z pierwszej pomocy i... w drogę.

                Kurs prowadzi właściciel Szkoły Jazdy "EXPERT" z Piły, p. Paweł Kłodziński.

 

Opiekunowie kursów i szkoleń dla uczniów z PCKZIU I ZS 4 RCKU – P. Beata Lecka – Pretkiel, p. Justyna Piotrowska i p. Arkadiusz Kubowicz-  spotkali się z właścicielem Szkoły Jazdy Expert z Piły. Przekazano listy uczniów zakwalifikowanych do kursu i ustalono wstępny harmonogram zajęć.

 

szkolenie projekt

W niedzielę, 13.05.2018r. uczniowie PCKZIU w Wałczu rozpoczęli kurs na kierowcą wózka widłowego. Były to zajęcia teoretyczne. Kolejne części odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Program kursu obejmuje 37 godzin lekcyjnych, w tym: - zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych, - zajęcia praktyczne – 17 godzin lekcyjnych.

Celem kształcenia jest : - zapoznanie z budową i zasadą działania wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, - przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego prowadzenia wózka
i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego codzienną obsługą, - uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propanbutan
w wózkach zasilanych gazem, - uzyskanie podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych
i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, - zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem p.poż., zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Program szkolenia obejmuje tematy z zakresu: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka, bezpieczna wymiana butli propan-butan, zagadnienia z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym.

Po zakończonej części szkolenia teoretycznego uczestnicy napiszą test sprawdzający, następnie po części praktycznej podejdą do egzaminów z praktycznej nauki jazdy (do zaliczenia pięć rodzajów manewrów). Egzamin wewnętrzny przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą: Przewodniczący kursu oraz minimum jeden członek komisji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy podejdą do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzi AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS z Koszalina. Wykładowcą jest Pan Witold Mieczyński.