Do chwili obecnej w stażach zawodowych w PCKZiU ul. Budowlanych 4 wzięło udział ponad 150 techników. Uczniowie w zawodach technik budownictwa, technik logistyk i technik architektury krajobrazu doskonalą swoje umiejętności w realnych warunkach pracy.