Uczniowie klasy III M na praktykach  w firmie DOM BUD 10.03.2018r.

 

Uczennice klasy IIIB z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu na praktykach zawodowych:

Uczeniowie z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu na praktykach zawodowych:

Beneficjent projektu informuje, iż od początku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2017 r. podpisanych zostało 45 umów dot. odbywania praktyk (19K / 26M). Wszyscy uczniowie i uczennice mają zapewniony równy dostęp do odbywania praktyk, które są realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn.