Zajęcia z robotyki to nauka poprzez zabawę. Zapoznajemy się z podstawowymi elementami robota: serwomotory, czujniki dotyku, ultradźwięków, światła i dźwięku. Pierwsze roboty potrafią już wykonywać kilka prostych czynności. A poniżej można zobaczyć nasze ostatnie wynalazki - "twórczość własna".

Jarosław Huber