Uczniowie mieli zadanie z pracy zespołowej - wzmacnianie relacji w zespole - ćwiczenie