Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi komputerowych stosowanych w budownictwie. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania posługując się jednym z programów wykorzystywanych w budownictwie i architekturze jakim jest program AutoCAD. Uczestnicy podczas zajęć mogą wykazać się zdobytą już wcześniej wiedzą z zakresu rysunku technicznego, budownictwa i innych przedmiotów zawodowych i użyć jej podczas pracy z programem.