Uczniowie opisywali funkcjonalność poznanego oprogramowania wspierającego różne procesy logistyczne w przedsiębiorstwach.