Dnia 12.10.2018 odbyła się wycieczka do firmy FAMOT Pleszew Sp. Z o.o. ul Fabryczna &.

W wycieczce wzięło udział 17 uczniów PCKZiU i dwóch opiekunów Marek Machalski i Mirosław Wójcicki. Uczniowie uczą się w III i IV klasie w zawodzie technik mechatronik.

Podczas wycieczki został zwiedzony cały zakład produkcyjny. Uczniowie przechodzili przez poszczególne działy, począwszy od działu obróbki korpusów obrabiarek następnie przez dział obróbki podzespołów, dział montażu a skończywszy na magazynach. Uczniowie zapoznali się także z nowoczesnymi technologiami pomiaru wykonanych detali, transportem między wydziałami, z obsługą obrabiarek za pomocą robotów.

Dzisiejszy FAMOT to nowoczesna fabryka, dzięki eksportowi znana bardziej na świecie niż w Polsce. Obecnie około 90% produkcji trafia na eksport, również do krajów pozaeuropejskich. Firma specjalizuje się w produkcji największych korpusów obrabiarek oraz ich wrzecion. W procesie produkcji wykorzystywanych jest około 50 bardzo nowoczesnych maszyn produkcyjnych, pozwalają na wykonanie kilkunastotonowych korpusów z dokładnością często przekraczającą jedną setną milimetra. Finałowym etapem powstawania obrabiarki jest jej montaż końcowy. Aktualnie rocznie powstaje na nim ponad 800 sztuk obrabiarek finalnych. Specjalne programy sterujące firmy SIEMENS i HEIDENHAIN, umożliwiają łatwy „dialog” operatora z maszyną. Maszyny produkowane w FAMO-cie pozwalają na obróbkę detalu nawet w pięciu osiach. Praca operatora może ograniczyć się do zamocowania materiału obrabianego, zamknięcia drzwi maszyny, uruchomienia odpowiedniego programu, a po jego zakończeniu wymiany gotowego detalu na nowy materiał. Nie ma również potrzeby ręcznej wymiany narzędzi. Są one zgromadzone w magazynie maszyny i pobierane automatycznie w zależności od wykonywanego zadania.

1   2   4   5