Uczniowie doskonalili umiejętności redagowania dokumentów w korespondencji handlowej.