Uczniowie klasy IV B na zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce..." zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również  zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie technika budownictwa. Organizacja małych zespołów, kierowanie zespołem, to umiejętność, które są bardzo przydatne w pracy zawodowej.