Uczniowie klasy II MT na zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce..." poszerzają swoje wiadomości z zakresu materiałów budowlanych, po przez systematyczną lekturę fachowych czasopism. Nabywają umiejętność stałego dokształcania się w dziedzinie nowych technologii w budownictwie.